Bardzo dużo w ostatnim czasie mówi się na temat wykorzystywania nowych technologii w kontekście użytkowania rozmaitych urządzeń przez dorosłych i dzieci. O ile nowe zdobycze technologiczne to z całą pewnością bardzo dobre i w większości przypadków użyteczne produkty, o tyle sytuacja staje się niebezpieczna, jeśli użytkowane są w sposób bezmyślny i niezgodny z ich przeznaczeniem. […]